För utställare

 

Öppettider

 

Sängt

Hantverksstallet har regelbundet utställningar i Galleriet av en eller flera utställare.

 

För att få ställa ut på Hantverksstallet ska du lämna in några av dina alster för bedömning, helst i original.

 

Om du blir antagen gäller följande:

 

  • Du får ett skriftligt avtal om de praktiska detaljerna som gäller hos oss vid utställning

 

  • Du får en utställningsperiod på 3 eller 4 veckor (beroende på årstid) som passar dig och din konstart

  • Kostnaden för en utställningsperiod är en garantiavgift på 2400 kr, vilken räknas av mot vår provision. Om det är fler konstnärer som ställer ut tillsammans, delas garantiavgiften dem emellan.

 

  • Vår provision är 28%

 

  • Hängningsgruppen ansvarar för att hänga utställningen, men vi tycker att det är bra om du själv är med. Hängningen brukar ske kl 10 dagen innan utställningen öppnar.

 

  • Föreningen sköter all försäljning. Redovisning och betalning sker efter periodens slut av vår kassör.

 

  • Vi annonserar på förstasidan på vår hemsida med en utvald bild (som du sänder till vår web-ansvarig)

 

  • Vi kan hjälpa dig med vernissagekortsframställning. Detta beskrivs närmare i det skriftliga avtalet.

 

  • Vernissage brukar vara första lördagen, om du så önskar. Då bör du själv vara närvarande.