Sök medlemskap

Hantverksstallet är en ideell förening, som har till syfte att aktivt främja och sprida hantverk, konst och konsthantverk av hög kvalitet. Hantverksstallets medlemmar delar solidariskt på allt arbete och ekonomiskt ansvar.

 

 

För att bli medlem i föreningen gäller följande:

 

  • Sökande ska till föreningen lämna prov på de produkter som önskas försäljas i Hantverksstallet

 

  • Inval sker efter bedömning och godkännande vid föreningens ordinarie medlems-/styrelsemöte

 

  • Medlemsavgiften är för närvarande 100 kr/år

 

  • Medlem i föreningen undertecknar en överenskommelse att kvarstå som medlem till verksamhetsårets slut

 

  • Anmälan om utträde ur föreningen ska ske skriftligen. Uppsägningstiden är 6 månader. (enligt §3 i stadgarna)

 

Öppettider

 

Sängt